open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 22 באפריל 2013

      תדירות מפגשי ועד האגודה השיתופי

      האם יש חוק המחייב מפגשים סדירים של ועד האגודה השיתופית?
      מה המינימום ההכרחי לקיומן של ישיבות ועד האגודה?

      השאלה נובעת מתחושה של סגירת עניינים ללא ישיבות ועד האגודה, ע"י יו"ר הועד, מספר חברי ועד והמזכיר.
      תודה

      22 באפריל 2013
     • 26 באפריל 2013

      תדירות מפגשי ועד האגודה השיתופי

      שלום רב!
      התכנסויות כדין של ועד-ההנהלה של האגודה השיתופית חייבות להתבצע לפי צרכי המציאות השוטפים, וזאת לאור חובות ואחריות של הועד ושל חבריו, הנובעות מהוראות-דין שונות, כולל עצם תפקידו של הועד כ"מוסד המנהל" של האגודה, אשר "בידו הופקדה הנהלת עסקיה" ( לפי הגדרת "ועד" בסעיף 1 של "פקודת האגודות השיתופיות" ).
      לשם ביצוע פעולות רבות של הועד עצמו, ושל האגודה בכלל, יש צורך בהחלטות כדין של הועד, ואלה מתקבלות רק בישיבות-דיון שזומנו ונתכנסו כראוי, עם תיעוד מתאים בפרטיכלים סדורים, מפורטים וחתומים, לפי הוראות-דין הקיימות גם לעניינים טכניים אלה.
      אמנם, לקיום ישיבה של הועד די בקוורום חוקי, כגון מחצית חבריו, אולם ישיבת ועד-ההנהלה לא תיחשב כישיבה כדין, אם לא זומנו אליה כולם. ויובהר: גם אם "ניתגבשה" מראש קבוצת-רוב של חברי-ועד, בעלי דעה מוקדמת בנושא כלשהו – אין הם מוסמכים לקבל החלטה, ללא ישיבת-דיון כדין, אליה זומנו גם כל יתר חברי-הועד.
      הטעם העקרוני לכך ( הקיים גם לגבי מוסדות ותאגידים אחרים ) – הזכות והאפשרות הנתונות לכל חבר-ועד, לנסות לשכנע בצדקת עמדתו; כל דעה מוקדמת, טרם הצבעה בתום הדיון, נחשבת כנתונה לשינוי ע"י שכנוע מצד כל חבר-ועד. בהקשר זה מקובלת הדוגמה הקלאסית של עלילת המחזה והסרט "12 המושבעים", אשר תחילתה בדעת-מיעוט של יחיד בפורום, אשר הפכה לדעת-רוב-מוחלט - עקב מהפך הדרגתי בדעותיהם של כל היתר, ע"י דיון ובירור משותפים.

      בהעדר ישיבת-ועד שזומנה, נתכנסה, נוהלה ותועדה כדין – אין גם החלטה כדין!
      לפיכך, מול חששות לקיום "הסדרי-רוב", המנסים לעקוף סדרים וביסוס להחלטות, עומד שילובם של תנאי-החובה האמורים לעיל, כגורם מרתיע וכמגן הסדר התקין.

      בנוסף, קיימת "כתובת" מכובדת כאסיפה הכללית של האגודה, המוסמכת להורות לועד-ההנהלה – בהחלטת רוב רגיל - על קיום דיון ענייני בכל נושא, על תיקון פעולה או מצב, או על הימנעות מצעדים.
      גם אם הדין אינו קובע מינימום של תדירות להתכנסויות הועד – רוב מיוחד באסיפה יוכל לקבוע חובת-קבע כזו ע"י תוספת לתקנון-האגודה.
      דרך גמישה יותר, לפתרון בעזרת התקנון: קביעת גורם או גורמים, אשר יהיו מוסמכים לדרוש כינוס ישיבות-ועד. להוראת-תקנון כזו - קיימת או עתידית – "ממתינה" תקנה 32 של "תקנות האגודות השיתופיות – רשויות האגודה", לפיה מוסמך גורם כאמור בתקנון, כגון חבר-ועד או ועדת-הביקורת ,לחייב את יו"ר הועד לכנס ולקיים ישיבה כדין בנושא מוגדר, ואם יסרב - לעשות זאת במקומו.

      לסיום, לא למותר להזכיר, כי כל ניסיון של חלק מחברי-הועד לגרום לפעולות מעשיות, ללא דיון והחלטה כדין, עלול להותירם כאחראים אישית לכל נזק, הפסד או תקלה; זאת - אף ללא כיסוי ביטוחי, עקב חריגה מתנאי פוליסה קיימת, משום... העדר החלטת-ועד כדין!

      26 באפריל 2013
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form