לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
מיטל

דמי חברות לאגודה

שלום, אנו בהליך רכישת משק במושב. עברנו את תהליך הקבלה למושב,ועדת קבלה+מכון פילת. ועכשיו בקשו מאיתנו לשלם לאגודה סך של 30,000$ על מנת להיות חברים באגודה. כל זאת וטרם חתמנו על הסכם רכישת המשק. 1. האם אגודה רשאית לגבות כסף עבור חברות באגודה? 2. והאם הגבייה צריכה להעשות לפני שיש חוזה רכישה? תודה

מרדכי שחם, עו"ד

שלום רב! לרכישת משק במושב נדרשות, בין היתר: 1) בדיקות של המשק ( כולל מצב המבנים והעדר חריגות לגבי בנייתם ולגבי שימושיהם ) , גבולות חלקותיו ( עם קבלת אישור עדכני ומפורט מן האגודה ), סביבת המשק וחלקותיו ( לרבות מבחינת סכנת מיטרדים לסוגיהם, ולרבות העדר סיכוני הצפה של מי-גשמים או מי-השקייה ), וכן בחינת הסביבה הכללית . 2) בדיקת מצב הזכויות, השעבודים והחובות לגבי המשק – הן באגודת-המושב ( כולל כל הנדרש מצד האגודה לשם רכישת המשק וקבלה לחברות ) והן אצל "מינהל מקרקעי ישראל" ( שם – כולל קבלת "אישור מצב זכויות", או אישור תואם ). 3) שכירת שירותי עו"ד הבקי/אה בתחום המושבי, לכל הכרוך ברכישה המיועדת – כולל הבדיקות האמורות לעיל, משא-ומתן, ניסוח חוזה-הרכישה והבטחתו ( עם ייפוי-כוח בלתי-חוזר בחתימות המוכרים, דיווחים מתאימים לרשויות-המס, בדיקת כל המוטל על המוכרים ובשילוב הבטחת ביצועו בעיתוי תואם של תשלומי-התמורה, וכיו"ב ), וכן - להסדרת העברת כל הזכויות הנרכשות לקונים ולשמם, כעיקר ביצועו של החוזה. אם הרוכשים כאן עדיין לא התקשרו עם עו"ד – מוטב שיעשו זאת ללא דיחוי נוסף; ואם עשו כן – מדוע לא פורטו בשאלתם תוצאות הבירורים מול האגודה עצמה, לגבי מהות הדרישה הנוכחית ולגבי שאלת ביסוסה, עם השלמות בירור אצל המוכרים-המיועדים, תוך בחינת ההצדקה להשתתפותם בתשלום לאגודה, כולו או חלקו!? ניתן לסיים כאן את התשובה לשאלה שהוצגה, בהשערה כי דרישת האגודה בשלב הנוכחי הינה להתחייבות לתשלום, אשר יתבצע רק לאחר חתימת חוזה-הרכישה, וכן עם התמיהה – כיצד הופנו המועמדים לטירחה ולהוצאה, הכרוכות בהליכי טרום-קבלה לחברות באגודה, מבלי שהודע להם מראש על הדרישה הכספית הניכרת מצד האגודה!? ברם, כנוהגו של מנהל-הפורום, הח"מ – כמה הערות כלליות מרחיבות: הן כדי לקדם תשובות-משלימות אפשריות למקרה המדובר, והן למען רבים אחרים בנסיבות דומות, גם אם אינן זהות. במכירה-רכישה של משק במושב, עשויה האגודה לעלות דרישות-תשלום מסוגים שונים: יתרות-חוב של המוכרים לאגודה או לועד המקומי - מיועדות לסילוק על-ידם. "דמי-טיפול" של האגודה – אמורים להיות בסכום צנוע, יחסית, על בסיס עלויות ריאליות. השלמת השתתפות בהון-האגודה, במידה שנותרה, וכן השלמת חובת-תשלום בגין זכויות בנכס, המניב הכנסות או הנאות לחברים במושב ( כגון מפעל משותף או בריכת-שחיה ) – אמורות להיות על המוכרים, במידה שהנכס היה בידיעת הקונים והשפיע על מחיר העיסקה שהוסכם. הקושי כרוך בדרישה בגין תשתיות קיימות במושב, התורמות אמנם לערכי יחידות הדיור בו, אך מימון הקמתן ע"י בעלי-המשקים, במסגרת האגודה, נועד להתבצע ולהתחלק ביניהם... רק פעם אחת: מי שרכש משק, שילם או משלם למוכר את שווי השוק שלו, המגלם גם את השפעתן של תשתיות קיימות. לכן, על אגודה המעלה דרישה כזו, להראות ולהבהיר את צידוקה – הן למעוניינים ברכישת משק, והן לחברים-המוכרים העלולים להיפגע מהדרישה בעקיפין.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות