דמי חברות לאגודה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • מיטל

  נשלח ע"ימיטל 08:18, 29 באפריל 2013

  שלום, אנו בהליך רכישת משק במושב. עברנו את תהליך הקבלה למושב,ועדת קבלה+מכון פילת. ועכשיו בקשו מאיתנו לשלם לאגודה סך של 30,000$ על מנת להיות חברים באגודה. כל זאת וטרם חתמנו על הסכם רכישת המשק. 1. האם אגודה רשאית לגבות כסף עבור חברות באגודה? 2. והאם הגבייה צריכה להעשות לפני שיש חוזה רכישה? תודה

  השב
 • 23:28, 30 באפריל 2013

  שלום רב!
  לרכישת משק במושב נדרשות, בין היתר: 1) בדיקות של המשק ( כולל מצב המבנים והעדר חריגות לגבי בנייתם ולגבי שימושיהם ) , גבולות חלקותיו ( עם קבלת אישור עדכני ומפורט מן האגודה ), סביבת המשק וחלקותיו ( לרבות מבחינת סכנת מיטרדים לסוגיהם, ולרבות העדר סיכוני הצפה של מי-גשמים או מי-השקייה ), וכן בחינת הסביבה הכללית . 2) בדיקת מצב הזכויות, השעבודים והחובות לגבי המשק – הן באגודת-המושב ( כולל כל הנדרש מצד האגודה לשם רכישת המשק וקבלה לחברות ) והן אצל "מינהל מקרקעי ישראל" ( שם – כולל קבלת "אישור מצב זכויות", או אישור תואם ). 3) שכירת שירותי עו"ד הבקי/אה בתחום המושבי, לכל הכרוך ברכישה המיועדת – כולל הבדיקות האמורות לעיל, משא-ומתן, ניסוח חוזה-הרכישה והבטחתו ( עם ייפוי-כוח בלתי-חוזר בחתימות המוכרים, דיווחים מתאימים לרשויות-המס, בדיקת כל המוטל על המוכרים ובשילוב הבטחת ביצועו בעיתוי תואם של תשלומי-התמורה, וכיו"ב ), וכן - להסדרת העברת כל הזכויות הנרכשות לקונים ולשמם, כעיקר ביצועו של החוזה.

  אם הרוכשים כאן עדיין לא התקשרו עם עו"ד – מוטב שיעשו זאת ללא דיחוי נוסף; ואם עשו כן – מדוע לא פורטו בשאלתם תוצאות הבירורים מול האגודה עצמה, לגבי מהות הדרישה הנוכחית ולגבי שאלת ביסוסה, עם השלמות בירור אצל המוכרים-המיועדים, תוך בחינת ההצדקה להשתתפותם בתשלום לאגודה, כולו או חלקו!?

  ניתן לסיים כאן את התשובה לשאלה שהוצגה, בהשערה כי דרישת האגודה בשלב הנוכחי הינה להתחייבות לתשלום, אשר יתבצע רק לאחר חתימת חוזה-הרכישה, וכן עם התמיהה – כיצד הופנו המועמדים לטירחה ולהוצאה, הכרוכות בהליכי טרום-קבלה לחברות באגודה, מבלי שהודע להם מראש על הדרישה הכספית הניכרת מצד האגודה!?
  ברם, כנוהגו של מנהל-הפורום, הח"מ – כמה הערות כלליות מרחיבות: הן כדי לקדם תשובות-משלימות אפשריות למקרה המדובר, והן למען רבים אחרים בנסיבות דומות, גם אם אינן זהות.

  במכירה-רכישה של משק במושב, עשויה האגודה לעלות דרישות-תשלום מסוגים שונים:
  יתרות-חוב של המוכרים לאגודה או לועד המקומי - מיועדות לסילוק על-ידם.
  "דמי-טיפול" של האגודה – אמורים להיות בסכום צנוע, יחסית, על בסיס עלויות ריאליות.
  השלמת השתתפות בהון-האגודה, במידה שנותרה, וכן השלמת חובת-תשלום בגין זכויות בנכס, המניב הכנסות או הנאות לחברים במושב ( כגון מפעל משותף או בריכת-שחיה ) – אמורות להיות על המוכרים, במידה שהנכס היה בידיעת הקונים והשפיע על מחיר העיסקה שהוסכם.
  הקושי כרוך בדרישה בגין תשתיות קיימות במושב, התורמות אמנם לערכי יחידות הדיור בו, אך מימון הקמתן ע"י בעלי-המשקים, במסגרת האגודה, נועד להתבצע ולהתחלק ביניהם... רק פעם אחת: מי שרכש משק, שילם או משלם למוכר את שווי השוק שלו, המגלם גם את השפעתן של תשתיות קיימות. לכן, על אגודה המעלה דרישה כזו, להראות ולהבהיר את צידוקה – הן למעוניינים ברכישת משק, והן לחברים-המוכרים העלולים להיפגע מהדרישה בעקיפין.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.