• 28 בנובמבר 2012

  הפרת הסכם לישוב סכסוך

  שלום רב,
  לפני כמה חודשים נחתם ביני לבין הצד איתו אני מסוכסך הסכם בוררות, שנוסח ע"י עו"ד, בו מצויין שם הבורר ואופן התשלום לבורר, ע"מ שיכריע את המחלוקת בינינו. בשל חוסר בקיאות של שני הצדדים, הבורר שמונה בהסכמה היה רו"ח, בגלל המורכבות הפיננסית של המחלוקת.
  במהלך הפגישה הראשונה של הצדדים עם הבורר, מסרו 2 הצדדים המחאות לתשלום עבור הבורר, וכן המחאה פתוחה לפקודת הצד השני, אשר תמולא ע"י הבורר עם פסק הדין, ותימסר על ידו לצד ה"מנצח".
  במהלך אותה פגישה, הצד השני החליט שאני משקר ושאינו מעוניין להמשיך את הדיון. בעקבות כך, אותו אדם קם מהדיון כשהוא לוקח עימו את ההמחאה שנמסרה לבורר עבור שכר הטרחה וכן את ההמחאה הפתוחה שנמסרה לו ונרשמה לפקודתי. הבורר אשר הינו רו"ח במקצועו לא ידע כיצד להתמודד עם הנושא ואמר שהוא אינו יכול להמשיך ולבצע את התפקיד שנדרש ממנו.
  לצערי עד לאותה תקרית, ולאחר בירור קצר לא ידעתי מה סמכויות הבורר ומהי המשמעות של אותה "פרישה" מהדיון. יש לציין, כי נקבע באותו הסכם כי במידה ויבצר מאותו בורר למלא את תפקידו, תבוצע פניה לראש לשכת עורכי הדין בישראל, אשר ימנה בורר מטעמו.
  לאחרונה פניתי למוסד לבוררות ואני ממתין למינוי בורר, העניין הוא שנאמר לי שאותו צד יכול להגיש התנגדות, האם נכון הדבר, גם לאחר שנחתם הסכם? וגם אם לא יגיש התנגדות, ויגיע לדיון הראשון בו אמור להקבע אופן ביצוע הדיון והתשלום, האם הוא יוכל לגרום לכך שהבוררות לא תתקיים בכך שלא יסכים על התשלום לבורר, או על אופן ביצוע הדיון? האם קיים מצב בו הבוררות לא תתקיים לאחר חתימת הסכם שכזה ולאחר רצף האירועים הזה?
  ידוע לי שהבורר שימונה יהיה הפעם עו"ד ועלי לבוא מוכן בכל הנוגע לתחום הפיננסי.
  אשמח לתשובה,
  יום נעים!

  28 בנובמבר 2012
 • 2 בדצמבר 2012

  הפרת הסכם לישוב סכסוך

  שלום אהוד, ע"פ דבריך קיים הסכם בוררות ביניכם לפיו ימונה פלוני כבורר ואם לא ימונה בורר מטעם לשכת עורכי הדין. במקרה כזה ההסכם מחייב וצד לא יוכל לסרב להתדיין בפני הבורר. ניתן לבקש כי הבורר יוחלף אבל אין לפנות לבית משפט בטרם מוצה הליך הבוררות. בברכה, מירב

  2 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?