• 26 בנובמבר 2013

  החזר אגרת בית משפט בתביעה אזרחית

  תביעה אזרחית, שהוגשה על ידי לבית משפט השלום, הסתיימה בהליך של פשרה לפי סעיף 79א', במהלך הדיון הרביעי, כלומר היו 4 קדם-דיונים.
  האם אני זכאי על פי התקנות להחזר אגרה?

  26 בנובמבר 2013
 • 26 בנובמבר 2013

  החזר אגרת בית משפט

  עופר שלום,
  התקנות לעניין זה קובעות:
  15. החזרת אגרה בשלמותה [תיקון: תשנ"ו, תשנ"ו(4)]
  (א) הסתיים הליך בפשרה או בוטל או נמחק על ידי מגישו, הכל לא יאוחר מישיבת קדם המשפט הראשונה, תוחזר האגרה ששולמה, בניכוי הסכום הנקוב בפרטים 8(א) או 8(ב) בתוספת הראשונה, לפי הענין.
  (ב) בית משפט רשאי להורות על החזרת האגרה אם הסכסוך הנדון בהליך הועבר להכרעה בבוררות או הסתיים בהסדר פישור כמשמעותו בסעיף 79ג לחוק.
  על פני הדברים, פסק הדין בעניינכם לא עונה להגדרות שנקבעו בחוק לצורך זה.
  לא פירטת אם שילמת את כל האגרה או מחציתה בלבד (במידה ושילמת את כולה אתה זכאי לתבוע את החזר מחציתה בתוך 6 חודשים מיום סיום ההליך.
  בהצלחה.

  חיים מן, עו"ד ומגשר
  משרד: 02-624677 0522-677331

  26 בנובמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?