• 20 בספטמבר 2012

    אזרחות אמריקאית

    אם האב אזרח אמריקאי והילד נולד בישראל, הוא יקבל אוטומטית אזרחות אמריקאית או לא?

    20 בספטמבר 2012