• 29 במאי 2013

    טופס i-129

    אם מעסיק הגיש טופס 1-129 ,
    אבל ה- uscis שלל אותו, האם זה נחשב לסירוב לויזה?

    29 במאי 2013