האם מותר ליורשים לעיין בצוואה לפני מות המוריש? - פורום ניהול עיזבונות

שאלה חדשה
 • עדן

  נשלח ע"יעדן 11:12, 27 בפברואר 2013

  האם הצוואה נחשבת פסולה כאשר יורשים עתידיים רואים את הצוואה לפני מותו של המוריש?

  השב
 • 21:12, 2 במרץ 2013

  עיון בצוואה על ידי יורשים,לפני מותו של המצווה, אינה מביאה לפסילת הצוואה, ובלבד שמדובר בצוואה שנחתמה ונערכה בטרם העיון בה.

  ואולם, אם יתברר כי יורש מסויים או כל היורשים היו מעורבים בהחלטות הנוגעות לתוכן הצוואה או היו מעורבים בעריכת הצוואה בדרך אחרת - יהיה בכך בכדי לפסול את הצוואה שכן מעורבות יורש בצוואה גורמת לפסילת הוראת הצוואה שלטובת היורש המעורב.

  תגובה

בפורום זה נדון בשאלות הרגישות העולות סביב ניהול עיזבונו של מוריש שנפטר, ובין השאר בשאלות הבאות: מה הן הוראות דיני הירושה לגבי חלוקת העיזבון בין היורשים? מהו מנהל עיזבון זמני? כיצד נבחר מנהל עיזבון? באיזה שלב מתמנה מנהל עיזבון? מי מוסמך למנות מנהל עיזבון? מה סמכויותיו של מנהל עיזבון? מה הן חובותיו של מנהל עיזבון? מה הן זכויותיו של מנהל עיזבון? מה הן האפשרויות לאיתור יסודי של רכוש ונכסי הנפטר? מה סוג הרכוש שניכלל בעיזבון ואיזה רכוש אינו נכלל בעיזבון? כיצד מתייחס מנהל עיזבון לזכויות בן הזוג שנותר בחיים? כיצד ינוהל העיזבון תוך הגנה שוויונית ונייטרלית על זכויות כל היורשים? כל נושא משפטי אחר הנמצא בתחום העיזבונות, הירושות והצוואות שיעלה, יקבל מענה מתאים.