סמכות הרשם לענייני ירושה בקביעת מנהל עיזבון - פורום ניהול עיזבונות

שאלה חדשה
 • שילה

  נשלח ע"ישילה 12:01, 10 במרץ 2013

  האם הרשם עזבונות יכול לבטל מינוי של מנהל עיזבון למרות שבצוואה רשום בפירוש שמו של מנהל העיזבון?

  השב
 • 20:56, 10 במרץ 2013

  ככל שיורשים מבקשים מינוי מנהל עיזבון שזהותו מוסכמת על הצדדים - מוסמך הרשם למנותו.

  ככל שיורשים חלוקים ביניהם על זהות מנהל העיזבון, ואפילו אם בצוואה ננקב שם ספציפי של מנהל עיזבון - אזי התיק יעבור לדיון בבית המשפט לענייני משפחה שיהא מוסמך להחליט על מינוי מנהל עיזבון מתאים.

  תגובה

בפורום זה נדון בשאלות הרגישות העולות סביב ניהול עיזבונו של מוריש שנפטר, ובין השאר בשאלות הבאות: מה הן הוראות דיני הירושה לגבי חלוקת העיזבון בין היורשים? מהו מנהל עיזבון זמני? כיצד נבחר מנהל עיזבון? באיזה שלב מתמנה מנהל עיזבון? מי מוסמך למנות מנהל עיזבון? מה סמכויותיו של מנהל עיזבון? מה הן חובותיו של מנהל עיזבון? מה הן זכויותיו של מנהל עיזבון? מה הן האפשרויות לאיתור יסודי של רכוש ונכסי הנפטר? מה סוג הרכוש שניכלל בעיזבון ואיזה רכוש אינו נכלל בעיזבון? כיצד מתייחס מנהל עיזבון לזכויות בן הזוג שנותר בחיים? כיצד ינוהל העיזבון תוך הגנה שוויונית ונייטרלית על זכויות כל היורשים? כל נושא משפטי אחר הנמצא בתחום העיזבונות, הירושות והצוואות שיעלה, יקבל מענה מתאים.