• 2 בנובמבר 2014

  קביעה רפואית ללא חתימת רופא

  איך יתכן שקרן פנסיה (במסגרת דין ודברים עימה ובדיקתה חוות דעת רפואית שנמסרה לה לגבי העמית על מנת להסיר את טענת ההתיישנות שהקרן טענה,ביחס לבקשת פנסיית נכות, ) מוסרת לעמית בכתב הודעה ובה קביעה רפואית (לגביו) שאינה חתומה ע"י רופא (אלא ע"י עו"ד מהלשכה המשפטית שלה)?

  האם בהכרח ניתן להסיק מכך שרופא הקרן (חרף שאינו מוזכר בהודעה שהקרן מסרה) הוא שאישר את הקביעה הרפואית?
  או שלא די בקביעה רפואית מעין זו ויש לדרוש שרופא יהיה חתום על ההודעה/הקביעה הרפואית שהקרן מסרה?

  תודה

  תודה

  האם עו"ד מהלשכה המשפטית של קרן פנסיה נחשב גורם מוסמך למסירת קביעות רפואיות?

  2 בנובמבר 2014
 • 4 בנובמבר 2014

  קביעה רפואית ללא חתימת רופא

  אפשר לדרוש מהם לראות את המסמך הרפואי שעל בסיסו נכתבה לך התשובה שהם נתנו. המסמך הרפואי (בניגוד למכתב שקיבלת) חייב להיות חתום על ידי רופא.

  4 בנובמבר 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?