• 28 באוקטובר 2015

  ההכרח לבדוק עניין מחלה קודמת

  כך כתוב בתקנון:
  "אם הנכות היא כתוצאה ממחלה מתאונה או ממום שרופא הקרן קבע כי אירעו או כי החלו לפני מועד הצטרפות העמית לקרן או לפני חידוש מעמדו כעמית פעיל בקרן, לפי המאוחר, תותנה הזכאות לפנסיה לפי הוראות פרק זה בקיום תקופת אכשרה של 60 חודשי ם במעמד עמית פעיל בקרן, שיימנו ממועד ההצטרפות לקרן או ממועד חידוש המעמד כעמית פעיל , לפי המאוחר , ועד מועד האירוע המזכה" .


  מדובר בעמית שהפקדותיו הינן כדלהלן:
  מחודש 1/98 עד 7/99- 19 חודשי חברות
  בחודש 5/00 עד 5/00- 1 חודשי חברות
  מחודש 1/02 ועד 10/05 46 חודשי חברות .
  מועד האירוע המזכה חל בחודש 9/2005

  האם בנתונים הנ"ל (ההפקדות לעומת המוגדר בתקנון) הקרן צריכה לוודא שאין מחלה קודמת??
  או שבגלל שסך חודשי ההפקדות שלעיל עולה על 60 חודשים אין צורך לוודא שאין מחלה קודמת?
  תודה רבה

  28 באוקטובר 2015
 • מנהל הפורום אמיר שושני 29 באוקטובר 2015

  ההכרח לבדוק עניין מחלה קודמת

  לדעתי, הקרן אמורה לבדוק שאין מחלות קודמות

  29 באוקטובר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?