• 21 בדצמבר 2015

  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981

  ברצוני לשאול לגבי לשון החוק שלהלן:
  " איסור פגיעה בנסיבות מיוחדות
  58. לא יעשה מבטח או סוכן ביטוח - במעשה או במחדל, בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת - דבר שיש בו משום ניצול מצוקתו של מבוטח, חולשתו השכלית או הגופנית, בורותו, אי ידיעתו את השפה או חוסר נסיונו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאים בלתי סבירים או כדי לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת"

  ברצוני לברר האם החוק הנ"ל מוחל אך ורק על עסקת ביטוח. או שניתן להחיל אותו גם על הודעות אינדיוידואליות שקרן פנסיה שולחת לעמית/למבוטח במענה לבקשתו לקבל קצבת נכות?

  21 בדצמבר 2015
 • מנהל הפורום אמיר שושני 22 בדצמבר 2015

  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981

  הסעיף הזה מדבר על קשירת העיסקה.

  22 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?