• 9 בינואר 2016

  החלטת ועדה רפואית שלק קרן פנסיה עם טיעון סתום

  בהחלטת ועדה רפואית של קרן פנסיה נרשם כי למרות שנקבע אחוז נכות של 100% אכ"ע. בהתאם לזכויות הפנסיוניות של העמית העמית זכאי לפנסיית נכות בשיעור של 50% בלבד. וזאת ללא כל הסבר נוסף. בנוסף נרשם שהשגות בנושאים שאינם רפואיים ניתן לערער לבית הדין לעבודה תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.

  1) האם הקרן רשאית לטעון לקצבה של 50% נכות ללא כל הסבר לכך.
  2) מה צריך לעשות במצב כזה? ככל שיש צורך לערער-
  3)האם ערעור על טיעון הקרן הנ"ל מהווה השגה בנושא שאינו רפואי?

  9 בינואר 2016
 • מנהל הפורום אמיר שושני 15 בינואר 2016

  החלטת ועדה רפואית שלק קרן פנסיה עם טיעון סתום

  1. ברור שלא. היה חייבת לנמק. אם היא לא מנמקת, זו עילה לערעור.
  2. לערער. בדוק טוב בפוליסה מה נהלי הערעור הנכונים. ייתכן שיש דרך אחרת מאשר לפנות לבית משפט.
  3. בוודאי.

  15 בינואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?