open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 17 בדצמבר 2017

      קופת גמל בניהול אישי

      מעוניין להבין אילו קופות גמל ניתן להעביר לניהול אישי ואילו קופות גמל לא ניתן. קיים חוזר שעניינו "הפקדת כספים במעמד עצמאי לקופת גמל בניהול אישי", אבל לא הצלחתי לתרגם אותו למונחים מעשיים.
      למשל, יש לי קופת גמל אישית אליה הפקיד המעביד הפרשי פיצויים. אני עדיין מועסק אצל המעביד. האם ניתן להעביר קופה זו לניהול אישי?

      17 בדצמבר 2017
     • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 18 בדצמבר 2017

      בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009 ניתן להפקיד בקופת גמל בניהול אישי כספים כמפורט להלן:
      (1) כספי קרן השתלמות בסכום שאינו עולה על ארבע פעמים הסכום הקובע בכל חשבונותיו של העמית בקרנות השתלמות;
      (2) כספים שניתן למשוך אותם כדין לפי תקנה 38(א)(2) (קופת גמל לעצמאים (15 שנים) שהופקדו בקופת גמל לתגמולים במעמד עצמאי עד ליום 31 בדצמבר 2005, בהתקיים אחד מאלה: (א) אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה; (ב) אם הגיע לגיל 60 – אם עברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה; או תקנה 38(א) (6) לתקנות מס הכנסה;
      (3) כספים של עמית שכיר שהופקדו עד לשנת 2008 ושניתן למשוך אותם כדין לפי תקנה 34(ב)(1) (קופת גמל לתגמולים) לתקנות מס הכנסה (גיל 60 ו- 5שנות וותק).
      (4) כספים שמנוהלים בקופת הגמל ומושקעים ביחידות בקרן, בקרן חוץ או בתעודת סל המחקה מדד פומבי;
      כספים של עמית בקופת גמל (שמקבל פנסית זקנה שאינה פוחתת מסכום הקצבה המזערי, או כספים שהועברו לחשבון חש של מוטב)
      לשאלתך - לענין כספי פיצויים בקופת גמל אישית לפיצויים - התקנות אינן מאפשרות העברת כספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, שמעבידו של העמית לא אישר לו להפקידם בקופה; ולכן ללא אישור המעסיק- גם אם אתה עומד בתנאים שבתקנות, לא ניתן להעביר

      בכל מקרה מוצע לקבל ייעוץ פנסיוני פרטני, בין באמצעות יועץ פנסיוני בלתי תלוי ובין באמצעות משווק פנסיוני של הגוף המנהל קופת גמל בניהול אישי אליו אתה מבקש להעביר את הכספים

      18 בדצמבר 2017
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form