open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 14 באוגוסט 2013

      עם שינוי הפנסיה- האם חסכון

      חשוב לי לשאול, בעקבות השינוים האחרונים בפנסיה שכולם נחשפנו אליהם אתמול, אני מתלבט אם יש כדאיות ליצור וודאות כלכלית ולפתוח תוכנית חסכון/להשקיע בתוכנית שאני בוחר בה מראש, לאורך זמן בדומה לפנסיה?

      14 באוגוסט 2013
     • 14 באוגוסט 2013

      עם שינוי הפנסיה- האם חסכון

      עומר שלום

      נקדים ונאמר כי המלצה בקשר לכדאיות חסכון פנסיוני בקרן פנסיה או בכל מוצר פנסיוני אחר למול אפיקי השקעות אחרים- הינה המלצה שהחוק ייחד באופן בלעדי ל'בעל רשיון' (היינו, משווק פנסיוני (סוכן ביטוח או עובד של גוף מוסדי) או יועץ פנסיוני (כיום ברוב הבנקים קיימים יועצים פנסיוניים המעניקים ייעוץ פנסיוני) בלבד וגם זאת לאחר ביצוע הליך של ייעוץ פנסיוני על בסיס נתוניו והעדפותיו של מבקש הייעוץ- כנדרש מהוראות החוק.

      ככלל, השאלה נוגעת למעמדך- באם כעובד שכיר שמעבידו מחוייב בהפקדות פנסיוניות מכוח הסכם עבודה אישי / קיבוצי או מכוח צו הרחבה (לרבות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני חובה) או שמא כעצמאי.

      שכן, כעובד שכיר, הרי שלכאורה אין הדבר נתון לבחירתך, הואיל ומדובר בהוראה מחייבת (עת היא באה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה) שוויתור עליה - אינו בר תוקף.

      יש לזכור כי בביטוח פנסיוני קיימים גם כיסויים ביטוחיים לנכות או ח"ו לתשלום פנסיית שאירים במקרה של פטירה.

      במקרה של עצמאי- הרי שלא קיימת כיום מסגרת חוקית המחייבת בביטוח פנסיוני חובה (למעט - תמריצים מיסויים המכוונים לכדאיות בחסכון פנסיוני קצבתי).

      בכל מקרה, ברי כי לפי גישת הריבון, קיימת העדפה של החסכון הפנסיוני מטעמים מובנים - שלאדם החוסך תהיה הכנסה מסויימת בעת הגעתו לגיל פרישה (מעבר לזו המינימללית הקבועה בחוק הביטוח הלאומי (גמלת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי)).
      העדפה זו באה לידי ביטוי במספר אופנים- ראשית בקרנות הפנסיה החדשות- הממשלה מבטיחה תשואה מובטחת על חלק מהכספים (30%) שבקרן הפנסיה. בנוסף, המדינה מעניקה פטורים ממסבשל ההפקדה של דמי הגמולים וקבלת הקצבה מהקרן / פוליסה.

      הואיל ואחד המשתנים המשפיעים ביותר על גובה החסכון הפנסיוני הוא תוחלת החיים, אשר ב"ה, מתארכת ועולה משנה לשנה, הרי שמשמעות הדבר היא התאמה של גובה הפנסיה שתשולם לפנסיונרים.

      משתנה נוסף משמעותי הוא גובה התשואה המושגת על השקעות החוסכים בקרן הפנסיה.

      לאור האמור מן הסתם קשה לדעת מה ילד יום ובוודאי מה תהיה גובה הפנסיה של חוסך המתחיל לחסוך כיום וצפוי להתחיל לקבל פנסיה בעוד כמה עשרות שנים.

      מה שכן, בטוח שהזמן עובר, והחסכון הפנסיוני בצורה כזו או אחרת, בין בקרן פנסיה ובין באמצעות יצירת אפיקי השקעה מקבילים אשר יכהיה בהם להבטיח לחוסך סכום אשר יספיק בידיו למשך כל יתרת ימי חייו לאחר צאתו לפנסיה (ושיכלול בצידו מרכיב ביטוחי להבטחת תשלום במקרה של ח"ו פטירה או נכות) - מחוייב המציאות ויש להערך ולבצעו כבר כיום כשאפשר ואפילו על חשבון צמצום ההכנסה הפנויה כיום.

      בכל מקרה כאמור בתחילת הדברים- לפני קבלת כל החלטה בעניין זה יש לערוך ייעוץ פנסיוני מקיף למול בעל רשיון מוסמך

      בהצלחה בכל מקרה לחיים טובים וארוכים

      בברכה,

      אבנר בן חיון, עו"ד

      14 באוגוסט 2013
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form