• 4 בינואר 2016

  החלטה לגבי תק' X ללא כל התייחסות לדרישה בגין מצב סיעודי

  נתבקשה קצבת נכות בגין אכ"ע כמו כן להגדיל את קצבת הנכות בגין מצב סיעודי.

  למבוטח נשלח פרוטוקול ועדה רפואית בו נקבע:
  עניין אכ"ע לגבי חלק מהתק' קרי עד למועד X, מבלי שהועדה התייחסה בכלל לעניין המצב הסיעודי לגבי אותה התק'.
  בנוסף בפרוטוקול נרשם כי חסר לועדה חומר רפואי המתייחס לתק' שמועד X ואילך וכי בלעדיו היא אינה יכולה להמשיך את הדיון.

  מודגש כי חרף שהועדה קבעה אכ"ע לתק' מסוימת היא כלל לא התייחסה לעניין המצב הסיעודי לגבי אותה תקופה.

  שאלתי היא:
  כמפורט לעיל הוועדה עדיין לא סיימה לדון .
  האם יש להמתין עד לסיום ההתדיינות כולה על מנת לבחון התייחסות או העדר התייחסות מצד הקרן לגבי המצב הסיעודי.
  או שבגלל שלגבי X שנים הוועדה כבר קבעה אכ"ע . יש באופן מיידי להעיר על כך שלגבי התק' הנ"ל שכבר נידונה
  הועדה כלל לא התייחסה למצב הסיעודי?

  תודה

  תודה


  :

  4 בינואר 2016
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 4 בינואר 2016

  החלטה לגבי תק' X ללא כל התייחסות לדרישה בגין מצב סיעודי

  יש לפעול בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הקרן הספיציפית לערעור במועדים הקבועים בהם על החלטת הוועדה

  4 בינואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?