open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 18 בדצמבר 2013

      ועדת ביקורת לועד מקומי

      מתי ממנה המועצה את חברי ועדת הביקורת לועד מקומי ?
      האם קיימים קריטריונים לקבלה או אי קבלה של אדם לתפקיד זה ? (מעבר לעניין אי חברותו בועד, והחובה להיות רשום בפנקס הבוחרים.)
      ומה תקופת כהונתה של ועדת הביקורת ? כמו כן מה סמכויותיה ?

      תודה על המענה

      18 בדצמבר 2013
     • 18 בדצמבר 2013

      ועדת ביקורת לועד מקומי

      מועצה - כוונתי למועצה אזורית

      18 בדצמבר 2013
      • מנהל הפורום מנהל הפורום 29 בדצמבר 2013

       ועדת ביקורת לועד מקומי

       ניסים שלום

       המועצה הנבחרת החדשה צריכה לבחור ועדת ביקורת. הואיל וועדת הביקורת הקודמת נבחרה ע"י המועצה היוצאת - לא יעלה על הדעת שועדת הביקורת הקודמת תוכל להמשיך לכהן. כלומר, שהמועצה החדשה תיבחר היא תבחר ועדת ביקורת חדשה בהזדמנות הראשונה.

       חברי ועדת הביקורת יבחרו בהתאם להוראות סעיף 130א לצו המועצות המקומות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1959.

       עד שנת 2004, טרם תיקון צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), הועד המקומי היה רשאי להקים ועדות שונות לעניינים שונים. התיקון הטיל חובה על המועצה האזורית לבחור ועדת ביקורת לועד המקומי, כמו כן בסעיף הנ"ל ניתן למצוא את סמכויות ועדת הביקורת וזאת לשונו:

       130א. (א) המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.
       (ב) מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.
       (ג) ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.
       (ד) לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה.
       (ה) בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הועד המקומי ותערוך את דוח הביקורת הסופי.
       (ו) בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה.

       29 בדצמבר 2013
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form