ועדת ביקורת לועד מקומי - פורום בחירות ומימון מפלגות

שאלה חדשה
 • ניסים

  נשלח ע"יניסים 15:06, 18 בדצמבר 2013

  מתי ממנה המועצה את חברי ועדת הביקורת לועד מקומי ? האם קיימים קריטריונים לקבלה או אי קבלה של אדם לתפקיד זה ? (מעבר לעניין אי חברותו בועד, והחובה להיות רשום בפנקס הבוחרים.) ומה תקופת כהונתה של ועדת הביקורת ? כמו כן מה סמכויותיה ? תודה על המענה

  השב
 • 15:08, 18 בדצמבר 2013

  מועצה - כוונתי למועצה אזורית

  תגובה
 • מנהל הפורום:אתגר ישעיהו עו"ד נוט'

  מנהל הפורום,מנהל הפורום

  18:31, 29 בדצמבר 2013

  ניסים שלום

  המועצה הנבחרת החדשה צריכה לבחור ועדת ביקורת. הואיל וועדת הביקורת הקודמת נבחרה ע"י המועצה היוצאת - לא יעלה על הדעת שועדת הביקורת הקודמת תוכל להמשיך לכהן. כלומר, שהמועצה החדשה תיבחר היא תבחר ועדת ביקורת חדשה בהזדמנות הראשונה.

  חברי ועדת הביקורת יבחרו בהתאם להוראות סעיף 130א לצו המועצות המקומות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1959.

  עד שנת 2004, טרם תיקון צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), הועד המקומי היה רשאי להקים ועדות שונות לעניינים שונים. התיקון הטיל חובה על המועצה האזורית לבחור ועדת ביקורת לועד המקומי, כמו כן בסעיף הנ"ל ניתן למצוא את סמכויות ועדת הביקורת וזאת לשונו:

  130א. (א) המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.
  (ב) מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.
  (ג) ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.
  (ד) לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה.
  (ה) בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הועד המקומי ותערוך את דוח הביקורת הסופי.
  (ו) בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה.

  תגובה
מנהל הפורום:אתגר ישעיהו עו"ד נוט'

מנהל הפורום: אתגר ישעיהו עו"ד נוט'

מייסד משרד אתגר ושות' - אחד מעוה"ד המובילים בישראל בתחום דיני הבחירות ומימון הבחירות, המעניק ייעוץ
למידע נוסף

077-9971396 חיוג
הודעה

אנו בפתחה של "עונת הבחירות" שתמשך עד לסוף שנת 2013, ונראה את אותותיה בהרבה מאד ביטויים, סממנים ואירועים הקשורים במישרין ובעקיפין עם הבחירות.

תחילה הבחירות לכנסת – ובצמוד לאחריהן:  בדיקה ופרסום של התוצאות, מו"מ קואליציוני, הקמת ממשלה, הבאת תקציב ואישורו ע"י הכנסת החדשה והתמודדות ציבורית ופרטית עם צרכי הפרט והמדינה.

תוך כדי התמודדות זאת עלינו לשמור על המודעות לכך שזה ביתנו המשותף, ועלינו לטפחו ולשמרו ביחד.  גם לכך -  תוך ציון המהמורות בדרך -  אנו נייחד דברים ראויים.

כבר במקביל אנו נערכים להמשך "החגיגות" הדמוקרטיות: בחודש אוקטובר תתקיימנה הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות. עוד קודם לכן תתקיימנה הבחירות המקדימות -  ה"פריימריס" -  לעצם בחירתם של המועמדים

בכל אלה פורום זה יעסוק וילווה את ציבור הקוראים, המגיבים והמשתתפים מכל הסוגים -  תוך ביטויי ערנות, עדכון והשתתפות של אזרחות פעילה, ונושאים חיוניים:  כמו -  מימון הבחירות.

בינתיים נזמין את כל באי הפורומים בפועל ובפוטנציאל להצטרף אלינו ולהגדיל ולהעצים את חילופי המחשבות, הדעות, המידע וההרגשות -  לתפארת הדמוקרטיה הישראלית.