• 3 באפריל 2014

  תוצאות של בחירות מקומיות

  האם עיריה מחוייבת להראות תוצאות של הבחירות המקומיות לבקשת התושבים?

  3 באפריל 2014
 • מנהל הפורום עו"ד ישעיהו אתגר 22 באפריל 2014

  תוצאות של בחירות מקומיות


  1. סעיף 71 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 קובע כי תוצאות הבחירות יפורסמו ברשומות בתוך 21 ימים מיום הבחירות.
  לאור הפרסום ברשומות העירייה רשאית לכאורה לסרב למתן תשובה עניינית למבקשים, ולהפנות אותם לפרסום ברשומות.

  ניתן לעיין בקלות בילקוט הפרסומים באתר האינטרנט של משרד המשפטים. ראה חוברות 6694 - 6696.

  2. בנוסף, חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח / תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית – לרבות רשות מקומית.

  יצויין כי סעיף 8 לחוק מאפשר לרשות לדחות בקשה לקבלת מידע בנוגע למידע שפורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, אך עדין עומדת לרשות החובה להודיע למבקש מה הם פרטי המידע, היכן יוכל לרכוש את המידע המבוקש, לקבלו או לעיין בו.

  22 באפריל 2014
  • מנהל הפורום עו"ד ישעיהו אתגר 29 באפריל 2014

   תוצאות של בחירות מקומיות

   בנוסף לנ"ל:

   3. הגורם המרכז את נושא הבחירות מבחינה פונקציונלית הינו משרד המפקח על הבחירות במשרד הפנים - וכל הנתונים על דבר תוצאות הבחירות אמורים להיות מצויים בידיו. המפקח הינו רשות ציבורית, אשר על-כן על המפקח ועל מידע זה חלות הוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 - ואין סיבה שלא לפנות אליו מכח אותו חוק. כתובתו: רחוב התעש 3, כפר סבא טל. 09-7909100 פקס' 09-7909134.
   עו"ד ישעיהו אתגר

   29 באפריל 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?