• 17 בדצמבר 2013

    גישור לאחר קבלת פתיחת תיק

    בעלי נתן לי מעטפה עם הודעה על פתיחת תיק
    האם יש אפשרות ללכת לגישור או חייבים עו"ד שיענה תגובה לתיק שנפתח תוך חודש

    17 בדצמבר 2013