• 9 במאי 2013

    האם יש הבדל בעונש בין גבר לאישה

    שלום
    האם דינה של אישה סרבנית גט הוא כשל גבר סרבן גט?

    9 במאי 2013