• 10 בפברואר 2014

    רוצה לבטל רישום פלילי על החזקת סם

    לפני 6 שנים הורשעתי על החזקת סם ואני רוצה לבטל את הרישום הפלילי.
    איך אני מבטל אותו?

    10 בפברואר 2014