תוקף האישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת בגיר בעבודה במוסדות מסוימים - פורום עבירות אלימות

שאלה חדשה
 • כהן נועם

  נשלח ע"יכהן נועם 10:48, 13 בנובמבר 2014

  שלום! ידוע לי שאדם שהוציא אישור העדר הטרדות מין ומעוניין להתקבל לעבודה, תוקף הוצא האישור הוא לשנה. השאלה, האם אחרי שהתקבל לעבודה יש לאישור זה תוקף או שהוא ללא הגבלת זמן? תודה נעם

  השב
 • מנהל הפורום:יאיר רגב עורך דין פלילי

  עו"ד פלילי יאיר רגב,מנהל הפורום

  15:40, 13 בנובמבר 2014

  נועם שלום,
  השאלה לא ברורה.
  חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001, קובע כי "מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר".
  "עבריין מין"- מי שהורשע בעבירת מין בהיותו בגיר והעבירות בוצעו החל מיום 1.5.91.
  הטרדה מינית לא מוגדרת כעבירת מין בחוק זה, "עבירת מין"- עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין ועבירה לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.
  מהות האיסור
  החוק קובע איסור על מעסיקים במוסדות מסוימים להעסיק עברייני מין בעבודה המאפשרת להיות בקשר כלשהו עם קטינים או עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית.

  המוסדות עליהם חל האיסור
  מדובר במגוון של מוסדות, כגון: בית ספר בו לומדים קטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, גן חיות, גן שעשועים, מרפאות ובתי חולים לילדים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים וכיו"ב.
  החוק אף חל על מקומות שבהם נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, כגון: מעון יום או מרכז טיפול, מרכז עבודה שיקומי, בית חולים ומרפאה כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש וכיו"ב.
  ובנוסף – "גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים".
  יודגש כי איסור ההעסקה כולל גם עיסוק בהתנדבות או עיסוק באמצעות חברת כוח אדם.

  מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.
  אישור המשטרה יינתן באחד מאלה:
  הבגיר לא הורשע בעבירת מין או אם הורשע, חלפה תקופת האיסור כאמור בחוק, ממועד ההרשעה בעבירה ועד 20 שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר - 20 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה. (קיימת ועדת פטור)...

  משטרת ישראל תרכז את כל הנתונים הנדרשים לענין חוק זה.
  אישור המשטרה יינתן על פי בקשתו של בגיר, ובלבד שאותו בגיר המציא למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק בו או מועמד לעבודה בו, או על פי ייפוי כוח מטעם אותו בגיר למעסיק או למוסד, ובלבד שהמעסיק או המוסד יצהיר שהוא מוסד לפי חוק זה.

  "אישור המשטרה" - אישור שניתן בתקופת השנה שקדמה לקבלה לעבודה.
  הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך העסקתו באותו מוסד, אם הורשע לפני תחילתו של חוק למניעת העסקה של עברייני מין, ובלבד שביום תחילתו של התיקון, יש בידו אישור המשטרה להעסקתו באותו מוסד.
  וועדת הפטור : וועדת מומחים המוסמכת לפטור את "עבריין המין" מהאיסור אם שוכנעה כי הוא אינו מהווה סכנה לקטינים או לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות לגביו.

  לוועדת הפטור מומלץ לפנות באמצעות עורך דין פלילי המתמחה בתחום עבירות המין.

  לידיעתך
  עו"ד פלילי רגב יאיר

  תגובה
 • 13:49, 10 באוגוסט 2015

  מר רגב יאיר שלום וברכה,

  אני כנותן שירות מטעם חברת Out Sourcing בבתי ספר הוצאתי אישור העדר עבירות מין.
  האם עלי לחדש את האישור ובאיזו תדירות?

  תודה מראש,
  בראשי מורן

  תגובה
 • 16:40, 10 באוגוסט 2015

  היי מורן,
  החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א-2001 , אוסר להעסיק עברייני מין מורשעים במוסדות בהם שוהים קטינים, אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית וכן חסרי ישע.

  מעסיק במוסד מסוג זה (סוגי המוסדות מפורטים בחוק), מחויב לקבל אישור משטרה לפיו אין מניעה להעסקת העובד לפי החוק. החובה לקבלת "אישור משטרה" חלה לגבי עובד בגיר בעבודה המאפשרת לעובד להיות בקשר קבוע או סדיר עם האוכלוסיות המוגנות – קטינים, אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע.

  לגבי חידוש האישור ותדירות החידוש המוסד החינוכי פועל על פי הוראות קב״ט משרד החינוך ולפעמים הדרישה היא לפי הקב״ט המנחה את המוסד. כך שאין תשובה חד משמעית.
  לגבי עובדי משרד החינוך הדרישה היא לפי חוזר המנכ״ל והקב״ט הארצי.
  לגבי עובדי קבלן לפעמים פועלים על פי הנחיות הקב״ט של הרשות המקומית.
  החוק דורש שאישור המשטרה יהיה בתוקף לפחות בשנה שקדמה לתחילת העבודה.
  "אישור המשטרה" - אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה לפי החוק להעסקת בגיר בעבודה במוסד, עפ"י התקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס"ג-2003.

  לגבי חידוש כאמור זה תלוי במוסד ובסוג העובד. יש המחמירים ויש המקלים הנושא טרם נבחן ע"י בית המשפט.

  לידיעתך
  עו״ד יאיר רגב

  תגובה
 • 20:32, 20 במאי 2017

  שאלה לפי תושבתך.
  חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001, קובע כי "מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר".
  "עבריין מין"- מי שהורשע בעבירת מין בהיותו בגיר והעבירות בוצעו החל מיום 1.5.91.
  השאלה היא...בגיר שהואשם בעבירות מין בהיותו קטין והתחיל לרצות את תקופת העונש בהיותו בגיר וסיים תקופת מאסר מלאה
  האם החוק תקף לגביו?
  הרי החוק אומר דבר אחד.
  "מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד,בגיר שהורשע בעבירות מין שאותה ביצע בהיותו בגיר".

  תגובה

אם אתם חשודים בביצוע עבירת אלימות? היזהרו – אתם עלולים להיענש באופן חמור ואף לשאת כתם שקשה למחוק. חשוב שתדעו מהן עבירות האלימות וסיווגן, אילו סוגי תקיפה קיימים בחוק ועוד. מהי זכותו של אדם לפעול מתוך "הגנה עצמית" וכד'. לטובתכם חשוב שתיוועצו בעורך דין פלילי – עוד בשלב החקירה במשטרה.
הפורום נועד לתת מענה משפטי מקצועי לשאלות בענייני עבירות אלימות על מאפייניה השונים.
בפורום זה יינתן מענה ראשוני למגוון שאלות הקשורות לחשודים או נאשמים בביצוע עבירות אלימות, אלימות כנגד אדם (החל מתקיפה, קטטה, גרימת חבלה חמורה ועד רצח), אלימות במשפחה, אלימות מינית (תקיפה מינית), אלימות כלפי קטינים, אלימות כלפי בעלי תפקיד (שוטרים, פקחים, רופאים, עובדים סוציאליים, מורים וכד') ועוד נושאים רבים שבוודאי יעלו בעקבות שאלות הגולשים בפורום.
במסגרת הפורום נייעץ ונסייע לך כיצד להתמודד ונעניק כלים משפטיים להצליח במאבק.