פיצוי בגין ביטול טיסה לאילת. - פורום צרכנות

שאלה חדשה
 • יניב

  נשלח ע"ייניב 09:53, 9 ביוני 2016

  אנחנו זוג שסגר דיל בטיסה + מלון באילת באמצעות חברת ארקיע. הטיסה הייתה אמורה לצאת 6:00 בבוקר והתעכבה עד 9:00 בבוקר. בשעה 9:00 בבוקר הודיעו לנו שעקב תקלה טכנית במטוס הטיסה מבוטלת והאופציה שהציעו לעלות על אוטובוס שיקח אותנו לאילת. האם יש פיצוי כספי ? איך מקבלים אותו ?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד הראל לפידות

  עו"ד הראל לפידות,מנהל הפורום

  12:02, 16 ביוני 2016

  בהתאם לנסיבות שתארת ואם הנך עומד בתנאי החוק, הרי אתה זכאי לפיצוי, מחברת התעופה , מפתיע שהחברה לא שילמה לך ואולי יש לכך סיבה כמו ביטול מוצדק אם היה כזה.
  נא עיין בתקנה זו שהינה תקנה ברורה :
  תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), תשע"ג-2013
  תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), תשע"ג-2013*
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-22 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
  1. בתקנות אלה –
  "טיסה פנים-ארצית" – טיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל;
  "טיסה פנים-ארצית שבוטלה" – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:
  (1) טיסה שלא התקיימה;
  (2) טיסה שהמריאה באיחור של שלוש שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה.
  2. סכומי הפיצוי הכספי בטיסה פנים-ארצית יהיו כמפורט להלן:
  (1) בקו שבין תל אביב (שדה דב), נמל התעופה בן גוריון או חיפה לבין אילת – 250 שקלים חדשים;
  (2) בקו שבין תל אביב (שדה דב) לבין עין יהב או ראש פינה (מחניים) – 150 שקלים חדשים;
  (3) בכל קו אחר – 200 שקלים חדשים.

  3. (א) הסכומים הנקובים בתקנות אלה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.
  (ב) המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד במסגרת הודעת עדכון הסכומים שלפי סעיף 13 לחוק.
  (ג) בתקנה זו –
  "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
  "המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש מאי 2013;
  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון.
  4. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
  5. בתקופה של שנה מיום התחילה יקראו את פסקה (2) להגדרה "טיסה פנים-ארצית שבוטלה" כך שבמקום "שלוש שעות" נאמר "ארבע שעות".


  עו"ד הראל לפידות עןרך דין ונוטריון, בנימינה

  תגובה

היחסים בין צרכן לבין "עוסק" מוגדרים בין השאר בחוק הגנת הצרכן ובתקנות.  הפורום יעסוק במגוון נושאים צרכניים כדוגמת : אחריות על מוצרים, עסקאות בכרטיס אשראי, ביטול עיסקה,רוכלות, אחריות על מוצרים ועוד.

לרשותכם גם פורום תביעות יצוגיות, בו ניתן לשאול שאלות בנושא ולבדוק הגשת תביעה יצוגית בעניינכם.