Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

ביטול טיסה בשל שביתה - מהן זכויות הנוסעים?

האם במקרה שטיסתם של נוסעים בוטלה בשל שביתה הם יהיו זכאים לפיצוי כספי או אחר? כל התשובות לפניכם

מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ | גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון
02.12.14
תאריך עדכון: 23.03.16
3 דק'
ביטול טיסה בשל שביתה - מהן זכויות הנוסעים?

אנו קונים כרטיסי טיסה ומתכננים את חופשתנו בקפידה: לוקחים חופש מהעבודה, בייביסיטר לילדים ועושים את כל הסידורים האפשריים כדי שהחופשה תצא כמתוכנן. אולם, לא אחת זה קורה, עם הגעתנו לשדה התעופה מודיעים לנו, כי בשל שביתה הטיסה שלנו בוטלה.

מקרה שהיה כך היה: ראובן, שלומית וחמשת ילדיהם רכשו 5 כרטיסי טיסה באמצעות סוכנות נסיעות. יום הטיסה המיוחל הגיע, אולם כאשר הגיעו ראובן, שלומית וחמשת ילדיהם לשדה התעופה הודיעו להם, כי בשל שביתה של עובדי חברת התעופה טיסתם בוטלה.
ראובן, שלומית וחמשת ילדיהם חסרי האונים חזרו הביתה מאוכזבים.

בנסיבות מקרה זה, מהן האפשרויות העומדות בפני ראובן שלומית וחמשת ילדיהם? האם שביתה נחשבת לסיכול חוזה ע"פ סעיף 6 ה (2) לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012  (להלן: "חוק שירותי תעופה"), באופן שבו חברת התעופה אינה חבה בפיצוי כלפי נוסעים שטיסת בוטלה בשל שביתה?

פיצוי וסיוע בשל עיכוב או ביטול טיסה

סעיף 1  לחוק שירותי תעופה קובע,  כי טיסה שבוטלה היא כל אחת מאלה:

(1) טיסה שלא התקיימה.

(2) טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6(ח) לחוק שירותי תעופה.

זאת ובנוסף, סעיף 6 לחוק שירותי תעופה קובע, כי נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל מחברת התעופה הטבות אלה:

(1) שירותי סיוע: בית מלון, שיחות טלפון, שירותי הסעה, מזון ומשקאות.

(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.

(3) פיצוי כספי שיקבע לפי התוספת הראשונה (מרחק הטיסה מנוקדת המוצא לנקודת היעד).

ואולם, סעיף 6 (ה) (3) לחוק שירותי תעופה קובע, כי חברת התעופה לא תהא מחויבת במתן פיצוי כספי ע"פ התוספת הראשונה לחוק שירותי תעופה כאשר מדובר בטיסה שבוטלה בשל שביתה שנעשתה ביוזמת העובדים או השבתה שנעשתה ביוזמת המעסיקים, וכל זאת בכפוף  לכך שהשביתה או ההשבתה הן מוגנות.

יצוין, כי שביתה או השבתה תיחשב למוגנת כאשר היא נעשתה בהתאם להוראות חוק ישוב סכסוכי עבודה תשי"ז-1957.

יש לשים לב, כי גם במצב בו הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות, גם אז חברת התעופה מחויבת להעניק לנוסע שירותי סיוע (בית מלון, שיחות טלפון, שירותי הסעה, מזון ומשקאות) וכן להשיב את התמורה בגין הטיסה שבוטלה או להעניק כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.

ומה באשר לפיצוי כספי ע"פ סעיף 6 לחוק שירותי תעופה?

נראה כי כאשר מדובר בשביתה והשבתה מוגנות, שהוכרזו בהתאם לחוק ישוב סכסוכי עבודה, חברת התעופה תהא פטורה ממתן פיצוי ע"פ סעיף 6 לחוק שירותי תעופה. בכל מקרה אחר, חברת התעופה תהא מחויבת במתן פיצוי כספי ע"פ סעיף 6 לחוק שירותי תעופה.

לסיכום - חובת סיוע ופיצוי כספי

במקרה שהובא לעיל, היות שדובר בשביתה לא מוגנת, שלא בהתאם לחוק ישוב סכסוכי עבודה, אזי חברת התעופה תהיה מחויבת לתת לראובן, שלומית וחמשת ילדיהם פיצוי כספי, שירותי סיוע והשבת התמורה בגין כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי.

עוד בנושא:

ביטול טיסה או עיכובה - מה מגיע לכם?/ המדריך

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

משרד עו"ד, מגשר ונוטריון גיא הרשקוביץ – מומחים במשפט אזרחי ומסחרי
משפט מסחרי, דיני עבודה, מקרקעין ונדל"ן, משפט מנהלי, הסכם הפצה, דיני מיסים

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

לקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון