open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 10 ביולי 2018

      שינוי בתשריט מכירת דירה

      שלום רב,
      רכשנו דירה מקבלן ובמהלך החתימה על החוזה מול הקבלן הוצג לנו תשריטים של הדירה המחסן והחניה שאנחנו אמורים לקבל כולל גדלים.
      בפועל מה שקרה הוא שהמחסן שלנו הוזז לנקודה אחרת בבניין ואף הגודל שלו הוקטן מ 4.3 מ"ר ל 2.9 מ"ר.
      משיחה עם הקבלן הוא מסר כי בטעות הוחתמנו על התוכנית הישנה של הבניין ומאילוצים של חברת חשמל הם היו צריכים לשנות את מיקום המחסן למקום אחר.
      האם במקרה כזה ניתן להגיש תביעה כנגד הקבלן ולדרוג שהתוכניות ישונו בהתאם?
      יש לנו עוד כחצי שנה עד לכניסה לדירה..

      10 ביולי 2018
     • מנהל הפורום עו"ד עמית דביר 11 ביולי 2018

      קשה לענות מבלי לראות את הסכם המכר, כי בדרך כלל קבלן שומר לעצמו זכות לשנות מיקומים של הצמדות בשל אילוצי עירייה אלא אם דואגים מראש לחסום אפשרות כזאת. העניין הוא שאם פה הקבלן בזמן החתימה כבר ידע על השינוי נראה שמדובר בחוסר תום לב שמחייב פיצוי.

      11 ביולי 2018
      • 15 ביולי 2018

       תודה רבה למענה המהיר.
       בחוזה המכר מופיעים שני סעיפים הנוגעים לדבר:
       סעיף 9 9.1. הקונה מצהיר כי הוצגו לפניו תכניות המגרש ותכניות הבניה ואולם ייתכן כי תכניות אלו ישתנו לפי דרישות העיריה ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה ו/או לפי רצון המוכר – והקונה מסכים לשינוי כאמור ובלבד שזכויותיו בדירה ובצמידויותיה לא תיפגענה, ובכפוף להוראות חוק המכר דירות, זאת בכפוף להצגת כל המצגים דלעיל ודלהלן ע"י המוכר.
       וסעיף 9.14 9.14. כי הובהר לו וידוע לו, כי מיקומם של החצרות, מתקני האשפה, החניות, השטחים הציבוריים, דודי וקולטי השמש, חדרי מכונות ומתקני העזר האחרים, עשוי להשתנות במהלך התכנון ו/או ההקמה של הפרויקט, בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ו/או הוראות כל דין, במקרה בו יחול שינוי במיקום אחד או יותר מהמתקנים דלעיל, המוכר מתחייב להודיע לקונה בכתב ומראש על המיקום החדש ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המוכר בגין שינויים, שיתבצעו בגין אחת מהסיבות המנויות לעיל, ובעצם חתימתו על הסכם זה – מסכים הוא לכל שינוי כנדרש, אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות לקונה עפ"י דין.

       לפי מיטב הבנתי סעיף 9.1 אומר שלקבלן יש זכות לשנות את התוכניות בלבד שבדירה וצמידויותיה (מחסן+חניה) לא יפגעו.
       וסעיף 9.14 שמפרט יותר בנושא נרשם שהקבלן יכול לשנות את תוכניות הבניין אך בסעיף זה לא נרשם שהוא יכול לשנות את המחסן.
       האם אני מבין את החוזה בצורה נכונה ?
       האם יש משמעות לכך שהחוזה נחתם טרם קבלת היתר מהוועדה והיה רק אישור עקרוני ?

       15 ביולי 2018
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form