• 1 באוקטובר 2012

  חובות העזבון

  לעו"ד גדות ביום 27.9.12 שאלתי אותך שאלה שכותרתה "חובות העסבון" ראה בבקשה שוב את שאלתי. בהמשך לתשובתך ברצוני לשאול:
  ככל שאין הסכמה בין הצדדים מה ניתן לעשות כבר עתה בזמן שההליך מתנהל (בקשה למתן צו קיום צוואה והתנגדות לצוואה). לענין סעיף 2 לתשובתך ההורים זכאים לקבלת מה שהוציאו בנוסף למה שמקבלים עפ"י הצוואה. ודרוש שבימ"ש יקבע זאת. כי זה צריך להתקזז מסך העזבון לפני חלוקתו ליתר הזוכים עפ"י הצוואה. 1) האם זוכה עפ"י צוואה יכול להגיש במסגרת הליך זה בקשה שיכירו בהוצאות כחובות של העזבון ושתינתן החלטה כבר עתה שיש להורים זכות לקבלת הסכום שהוציאו מהעזבון וכל זאת מבלי שימונה מנהל עזבון זמני? 2) האם בימ"ש יכול לדחות את בקשתם כי לא מונה מנהל עזבון זמני ובעצם לאלץ אותם למנות לצורך כך מנהל עזבון זמני למרות שהם לא רוצים להוציא הוצאה מיותרת זו? 3) והאם מספיק שתינתן החלטה של בימ"ש בבקשה כזו במסגרת ההליך או שהיא צריכה להינתן גם במסגרת פסה"ד הסופי שנותן תוקף לצוואה.

  1 באוקטובר 2012
 • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 11 באוקטובר 2012

  שאלה שאינה מתאימה לפורום

  איני יכול לענות על שאלותיך במסגרת פורום זה. חסרות עובדות רבות ומסגרת המקום אינה מתאימה לפריסתן של עובדות רבות כל כך ולא למתן תשובה בנסיבות כאלו.

  11 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?