• 11 במרץ 2013

  פנסיה תקציבית צוברת

  התחלתי לעבוד ברשות מקומית ב1.99 ובשנת 2005 עזבתי את העבודה מרצוני וקיבלתי פיצויי פיטורין .
  לאחר חצי שנה חזרתי לעבוד באותה עירייה .
  תנאי הותק הוחזרו לי שלא לצרכי שכר.
  לפני הפיטורין ההייתי תחת הסכם קיבוצי שהקנה לי פנסיה תקציבית .
  כיום אני תחת פנסיה צוברת.

  האם יש אפשרות להחזיר לי את הפנסיה התקציבית שתנאיה טובים יותר?
  אולי אם אחזיר את כספי הפיצויים שקיבלתי לעירייה כך אוכל להינות מהטבת הפנסיה הישנה ?
  תודה רבה על תשובתך

  11 במרץ 2013