ניכוי מהשכר כעונש - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • שוש

  נשלח ע"ישוש 15:03, 29 בנובמבר 2013

  האם מבחינה משפטית יכול מנהל להעניש עובד על אי ביצוע הנחיה ולנכות משכרו סכום מסויים כעונש? מה ההיבט המשפטי של איום כזה? תודה שוש

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  14:39, 1 בדצמבר 2013

  על פי הוראות חוק הגנת השכר, אין למעביד זכות לנכות משכרו של העובד סכום כלשהו כעונש והפרת נהלים.
  והיה ויעשה כן המעביד יהיה צפוי לקנס, כאמור בהוראות החוק.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.