פיצויים - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אהרון

  נשלח ע"יאהרון 15:39, 13 במרץ 2012

  ערב טוב לעורכת הדין, ע"פ ידיעתי פיצויי פיטורים צריכים להיות מועברים לעובד תוך 30 יום ממועד ניתוק היחסים עם המעביד, שאלתי הראשונה: במקרה ופיטוריי עובד הינם מיידיים והמעביד משלם את דמי ההתראה המוקדמת, האם 30 הימים לתשלום הפיצויים נספרים ממועד הפיטורים בפועל או רק מקץ 30 ימים נוספים עליהם העובד מקבל שכר למרות שאינו עובד כבר. שאלה שנייה: האם יש פרק זמן שונה לתשלום הפיצויים במידה וכספי הפיצויים מצויים בידי קרן פנסיה? שאלה שלישית:במידה והמעסיק עדכן את סוכנות הביטוח בזמן על הפשרת כספיי הפיצויים בפוליסת קרן הפנסיה ושחרורם לזכות העובד, על מי חלה אחריות במידה של הלנה/איחור בתשלום דמי הפיצויים בפועל? על המעסיק, על סוכנות הביטוח, או על חברת הביטוח? שאלה אחרונה חביבה, בתוכנית הפיצויים שבתוך קרן הפנסיה אין את מלוא הסכום אשר המעסיק נדרש לשלם, תוך כמה זמן המעסיק מחוייב להעביר את יתרת התשלום לעובד המפוטר ובאיזו דרך? תודה מראש וערב נפלא.

  השב
 • 19:24, 13 במרץ 2012

  הפיטורים נכנסים לתוקף במועד שכתוב במכתב הפיטורים שהינו מועד סיום העבודה. מאותו מועד נספרים 30 הימים. זהו פרק הזמן, בין אם הכספים בקופה ובין אם לאו. אגב, זהו גם המועד להשלמת פיצויי פיטורים המעסיק חייב לתת הודעת שחרור הכספים תוך 15 ימים ומשקיים חובה זו לא חלה עליו ההלנה.

  תגובה
 • 19:38, 13 במרץ 2012

  ראשית תודה על תשובתך,
  סוכנות הביטוח המייצגת טוענת בפניי כי על פי הוראות המפקח על הביטוח במשרד האוצר, כשכספי הפיצויים נמצאים בקרן פנסיה, מחוייבת חברת הביטוח להעביר את הפיצויים לעובד תוך 45 ימי עסקים מיום העברת הודעת שחרור הכספים מהמעביד, הם טוענים טענה זו בכל תוקף, יש לציין כי חלפו כבר 40 יום מיום פיטוריי. מה גם שחסרים בקרן כמה אלפי שקלים להשלמת סכום הפיצויים,אני מבין שסכום זה צריך המעביד לשלם לי באופן ישיר, תוכלי להפנות אותי לחוק אשר קובע כי אין קשר בין צורת קבלת הפיצויים (קרן פנסיה או צ'ק ישיר מהמעסיק) לבין פרק הזמן המאקסימאלי לתשלום? שוב תודה

  תגובה
 • 19:53, 13 במרץ 2012

  חוק הגנת השכר תשי"ח -1958

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.