שיבוץ מחדש - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • מ

  נשלח ע"ימ 20:23, 14 במרץ 2012

  אני עובדת קבועה מזה 10 שנים ומעוניינת להשתבץ לתפקיד אחר בחברה. האם כעובדת קבועה הם מחוייבים להתאים עבורי עבורי תפקיד או שיכולים לפטר אותי ?

  השב
 • 14:33, 16 במרץ 2012

  המעסיק אינו חייב לשבצך בתפקיד אחר, אלא אם הוא מוכן ורוצה. הוא גם לא חייב לפטר אותך. אם אינך רוצה להמשיך, זכותך להתפטר, אך בנסיבו אלה לא תהיי זכאית לפיצויי פיטורים

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.