תוקף התחייבות למקום עבודה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • מורן

  נשלח ע"ימורן 10:15, 4 באפריל 2012

  שלום רב, קבלתי מימון לקורס ממקום עבודתי ולכן חתמתי על התחייבות לשנה שבמידה ואני מתפטרת לפני כן אני מחוייבת להחזיר את הסכום היחסי של הקורס. כחודש לאחר החתימה על ההתחייבות הודיעו כי החברה נרכשת ע"י חברה אחרת. שאלתי היא, האם ההתחייבות עוברת לחברה הרוכשת או שהיא כבר לא תהיה תקפה כתוצאה מהרכישה? תודה

  השב
 • 17:36, 4 באפריל 2012

  אם את ממשיכה לעבוד באותו מקום עבודה עם כל הזכויות, אזי במקביל עליך לקיים גם את מחויבויותיך

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.