ימי מחלה בתקופת ההודעה המוקדמת - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • ד

  נשלח ע"יד 18:11, 7 באפריל 2012

  לפני פחות מחודש פוטרתי מעבודתי וקיבלתי 30 ימי הודעה מוקדמת (ללא צורך להגיע לעבודה שאלתי האם שבוע לפני סיום החודש חליתי וקיבלתי 12 יום מנוחה בבית האם ידחה מועד סיום העבודה הרשמי כפי שנכתב במכתב הפיטורין ... מעבר לימי העבודה יש מכשיר פלאפון ורכב של החברה מה דינם של הטבות אלו בתקופה זו

  השב
 • 17:58, 8 באפריל 2012

  על פי ס' 4א. לחוק דמי מחלה מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות
  לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית על פי חוק (18 ימים לשנה ולא יותר מ-90 יום שניתנים לצבירה) אך הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה בו המעביד נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת פיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;
  דהיינו אם קבלת את הודעת הפיטורים לפני מחלתך, פיטוריך יכנסו לתוקף במועד שנקבע בהודעת הפיטורים.
  בתקופת ההודעה המוקדמת נהוג להשאיר את הרכב והטלפון.

  תגובה
 • 19:23, 8 באפריל 2012

  אני מודה לך על התשובה המהירה
  חג שמח

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.