• שני

  נשלח ע"ישני 17:20, 11 באפריל 2012

  התחלתי לעבוד בחברת סטארט אפ קטנה ב1/5/2011, ובתאריך ה9/4/2012 קיבלתי מכתב פיטורים. המעביד שלי לא שילם לי עד עכשיו פנסיה / קומת גמל. למרות שהזכרתי לו על כך מספר פעמים. האם עכשיו לאחר הפיטורים, אני זכאי בדיעבד להפרשים לפנסיה? תודה

  השב
 • 17:42, 11 באפריל 2012

  המשך,,
  ואם אני לא זכאית, האם עליו לשלם לי פיצוי בגין אי ההפרשה? וכמה?
  כמו כן, כמה ימי הודעה מוקדמת מגיעים לי?
  ושאלה אחרונה, האם מגיעים לי פיצויים אם הוא פיטר אותי שבועיים לפני שיש לי שנה בעבודה, כאשר השבועיים שהוא נתן לי הודעה מוקדמת נגמרים ב30/4/2012 ויהיה לי שנה ב 1/5/2012תודה.

  תגובה
 • 11:39, 12 באפריל 2012

  הודעה מוקדמת - אם היית עובדת חודשית 1 יום לכל חודש ב-6 החודשים הראשונים ו-2.5 ימים לכל חודש החל מהחודש השביעי ואילך.
  אם היית עובדת יומית - יום לכל חודש עבודה.
  כן, מגיע לך פיצויי פיטורים.

  תגובה
 • 11:36, 12 באפריל 2012

  כן, על המעביד לשלם לך פיצוי על אי הפרשה לפנסיה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.