אי תשלום שכר בזמן - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • קובי

  נשלח ע"יקובי 10:41, 12 באפריל 2012

  האם אני יכול לעזוב את מקום העבודה מידית בגלל אי תשלום שכר למרות שבהסכם כתוב 30 יום הודעה מוקדמת

  השב
 • 11:24, 12 באפריל 2012

  השאלה, באיזה איחור מדובר ואם הוא חוזר על עצמו. אם זה המצב, תן התרעה של שבוע, שאם לא תקבל שכר תתפטר בדין מפוטר.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.