הסכם עבודה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • מאיר

  נשלח ע"ימאיר 12:40, 16 באפריל 2012

  בהסכם אישי שהחברה עסתה איתי כתוב 1 ההסכמים הקיבוצים,לרבות חוקת העבודה ברשויות המקומיות,החלים על עובדיה האחרים של האחרים של הרשות המקומית יחולו על העובד. 2 חוזה זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר את היחסים בין החברה לבין העובד וקובע באופן בלבדי את תנאי העסקתו של העובד. האים מגיעה לי מענק של 2000 שח ותוספת סכר שעובדי הרשויות המקומיות קיבלו לפני שנה ולי אמרו לא מגיעה?

  השב
 • 13:44, 16 באפריל 2012

  מבדיקה שטחית של הנושא, נראה לי שמגיעה לך התוספת, אבל לדעתי את צריך להתייעץ באופן פרטי עם עו"ד להביא בפניו את הסכם העבודה ואת כל העובדות הרלוונטיות כולל תנאי ההעסקה המלאים

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.