תשלום ימי מחלה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • שי

  נשלח ע"ישי 09:39, 22 באפריל 2012

  אני עובד וותיק שעתי בחברת אבטחה ברצוני לדעת מה אופן תחשיב תשלום 8 ימי מחלה שחליתי שמגיע לי כחוק

  השב
 • 14:35, 22 באפריל 2012

  אם אתה עובד שעתי במשרה מלאה, מחשבים לך את כל תקופת המחלה, למעט מנוחה שבועית. עבור היום הראשון לא מקבלים תשלום, עבור היום השני והשלישי מקבלים 50% ומהיום הרביעי ואילך מקבלים תשלום מלא.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.