מחלה בזמן הודעה מוקדמת - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • חפצי

  נשלח ע"יחפצי 21:21, 9 במאי 2012

  עבדתי בשרות המדינה קיבלתי הודעה מוקדמת עד ה 30/4/12. בתאריך 22/4/12 חליתי יש לי תעודת מחלה מעל ל18 ימים. האם המחלה דוחה את סיום ההעסקה (יש לי ימי מחלה צבורים)

  השב
 • 11:15, 10 במאי 2012

  על פי חוק דמי מחלה - לא. לגבי עובד מדינה, בדקי בתקשי"ר, בעבר המחלה דחתה את ההודעה המוקדמת, לאחר תיקון חוק דמי מחלה, היא לא דוחה, אלא אם נקבע אחרת בתקשי"ר (תקנון שירות עובדי מדינה).

  תגובה
 • 10:51, 2 בדצמבר 2012

  מחלה בזמן הודעה מוקדמת , יש לי יתרה של 180 ימי מחלה ,מה איתם אם ההודעה המוקדמת לא נדחת ?

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.