• דני

  נשלח ע"ידני 17:43, 19 במאי 2012

  שלום. אני עובד במקום עבודה במשמרות מזה שנה וחצי. בשנה הראשונה עבדתי בדרך כלל כ100 שעות חודשיות ויותר. בחודשים האחרונים עם כניסתו של מנהל חדש צומצמו שעות עבודתי ל60 שעות חודשיות בלבד (אחת הסיבות לכך הוא שהמקום הפסיק לעבוד בימי שבת). (אציין גם שהשכר שסוכם הינו 29 שקלים לשעה ובמשכורת רושמים מינימום והשאר משלימים תחת הגדרות של נסיעות, חג, מתנות והבראה) שאלות: 1. האם עלי לדרוש מכתב פיטורים לשם קבלת פיצויים או שאני רשאי להתפטר ואהיה זכאי לפיצויים בכל זאת? 2. מה צריך להיות גובה הפיצויים? כיצד מחשבים אותו? 3. הכי חושב, אם אתחיל לעבוד במקביל במקום עבודה אחר לשם השלמת הכנסה, האם הדבר יפגום בפיצויים? 4. האם אני חייב בשירותיו של עורך דין כדי לעמוד על זכויותיי? תודה רבה, דני

  השב
 • 16:41, 23 במאי 2012

  אתה יכול להתפטר ולקבל פיצויים לאחר שתתריע על כך בכתב ותתן למעסיק לתקן את המצב. חישוב הפיצויים הוא לפי שכר שעה אחרון מוכפל בממוצע השעות החודשיות ב12 החודשים האיונים לעבודתך מוכפל בשנות עבודתך. אין קשר לעבודה נוספת שתעבוד לעניין תשלום פ״פ אלא אם המעסיק בראשון אוסר עליך לעבוד בעבודה נוספת

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.