הרעה בתנאים - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • ש

  נשלח ע"יש 22:24, 19 במאי 2012

  שלום רב, האם כאשר משנים תפקיד של כלכלן ב 100% משרה ובעצם נותנים לו להיות ב כ 25% פקיד ובשאר הזמן כלכלן , מדובר בהרעה בתנאים ואפשר להתפטר כדין מפוטר ? האם אני חייב להסכים לכך ? (תפקיד הכלכלן נעשה בארבע השנים האחרונות)

  השב
 • 16:28, 23 במאי 2012

  אם שכרך לא נפגע אבל אתה חש כי נפגע כבודך תוכל להתפטר בדין מפוטר לאחר שתתריע בפני המעסיק. מאחר שהעניין איננו חד וברור התייעץ עם עו״ד

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.