התפטרות לאחר 5 שנים. - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • א

  נשלח ע"יא 12:58, 28 במאי 2012

  שלום, אני מתפטר לאחר 5 שנות עבודה. אני מקבל שכר לפי שעת עבודה. לאחר שנתיים של עבודה חתמתי על קרן השתלמות. האם אני זכאי לפיצויים כלשהם? האם אני זכאי לפדות ימי מחלה?

  השב
 • 16:03, 28 במאי 2012

  לא אם הנך מתפטר סתם, ולא בגלל הרעה בתנאי עבודה או נסיבות שאין לדרוש ממך להמשיך לעבוד, או בגלל מחלה או מעבר ליישוב פיתוח, התנחלות או ישוב חקלאי כפי שמופיעים בחוק פיצויי פיטורים או תקנותיו או בגלל סיבות אחרות המופיעות בחוק (ניתן למצוא את החוק ותקנותיו באתר של התמ"ת) - אינך זכאי. אין פדיות ימי מחלה על פי החוק.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.