מניעת יחסי עובד מעביד - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • צבי מ

  נשלח ע"יצבי מ 17:30, 30 במאי 2012

  אני עוסק מורשה, מבצע פיתוח של מכונה חדשנית. אני מתכוון להעסיק במשך כ 3 חודשים תכנת אשר בבעלותו חברה בע"מ. האם לאחר שנחתום שאין בינינו יחסי עובד מעביד יש אפשרות שהוא יצליח בשלב מסוים לתבוע ולהוכיח שזכותו לקבל זכויות עובד?

  השב
 • 11:12, 1 ביוני 2012

  כן. אך אם החוזה יהיה עם החברה שלו, תהיה לו בעיה קשה יותר לזכות בתביעה

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.