• דינה

  נשלח ע"ידינה 17:15, 4 ביוני 2012

  תודה על התשובה יש לי שאלה נוספת הודעה מוקדמת לפני עזיבת עבודה משתנה לפי וותק? מה אומר החוק?

  השב
 • 13:14, 10 ביוני 2012

  הואיל והחוק מתייחס גם למעמד העובד (יומי או חודשי) וגם לותקו בעבודה, אני מציעה לך להכנס לאתר של התמ"ת ולראות מה נקבע בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.