פיטורין בהריון - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • רחל פינס

  נשלח ע"ירחל פינס 10:57, 6 ביוני 2012

  יש לי עובדת שנכנסה להיון כחודשיים שלושה לאחר שהחלה לעבוד אצלי. העובדת מתרשלת בעבודה ואינה מתאימה לצרכיי. היא אינה עושה את העבודה לשביעות רצוני ללא קשר להריון. האם ניתן לפטר אותה?

  השב
 • 13:27, 10 ביוני 2012

  אם היא עובדת פחות מחצי שנה וסיבת הפיטורים איננה ההריון את יכולה לפטרה. אם עובדת חצי שנה, עליך לפנות ולבקש היתר מהממונה על חוק עבודת נשים בתמ"ת

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.