פיטורין ללא הודעה מוקדמת - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • עילי

  נשלח ע"יעילי 11:49, 8 ביוני 2012

  עבדתי כ-7 חודשים במקום עבודתי וביום מסויים, ללא התראה מוקדמת, הודיע לי המעסיק כי אני מפוטר לאלתר. ברצוני לדעת מהן הזכויות המגיעות לי במקרה כזה? כמה זמן התראה מראש לפי החוק, והאם הוא אמור לשלם לי תקופה מסויימת?

  השב
 • 13:43, 10 ביוני 2012

  אתה זכאי לתשלום של 7 ימים תמורת הודעה מוקדמת אם הנך עובד יוני ול-9.5 ימים אם הנך עובד חודשי.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.