• 8 ביוני 2012

    הלנת שכר באופן קבוע

    לעו"ד רוזנר שלום רב,
    באחד במאי השנה התחלתי לעבוד במוסד ציבורי, אשר משלם משכורות לעובדיו בכל 5 בחודש. משחלפו כמה ימים לאחר מועד התשלום הקבוע ולא קיבלתי את משכורתי, ביררתי את פשר העניין באגף כוח אדם ונעניתי כי בחודש העבודה הראשון תשולם המשכורת רק לאחר חודשיים. משיחה עם העובדים האחרים במקום נודע לי כי נוהל זה הוא קבוע, והם מקבלים את משכורתם תמיד באיחור של חודש (כלומר את משכורת חודש מאי יקבלו בחודש יולי וכך הלאה). שאלתי היא האם נוהל תשלום זה הוא חוקי או שהמעסיק מבצע עבירה פלילית מאחר שהלנת השכר נעשית כאן כדרך קבע.

    8 ביוני 2012