הלנת שכר באופן קבוע - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • עלמה

  נשלח ע"יעלמה 21:43, 8 ביוני 2012

  לעו"ד רוזנר שלום רב, באחד במאי השנה התחלתי לעבוד במוסד ציבורי, אשר משלם משכורות לעובדיו בכל 5 בחודש. משחלפו כמה ימים לאחר מועד התשלום הקבוע ולא קיבלתי את משכורתי, ביררתי את פשר העניין באגף כוח אדם ונעניתי כי בחודש העבודה הראשון תשולם המשכורת רק לאחר חודשיים. משיחה עם העובדים האחרים במקום נודע לי כי נוהל זה הוא קבוע, והם מקבלים את משכורתם תמיד באיחור של חודש (כלומר את משכורת חודש מאי יקבלו בחודש יולי וכך הלאה). שאלתי היא האם נוהל תשלום זה הוא חוקי או שהמעסיק מבצע עבירה פלילית מאחר שהלנת השכר נעשית כאן כדרך קבע.

  השב
 • 13:44, 10 ביוני 2012

  כן, זוהי הלנת שכר

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.