תשלום בשחור - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • שיר

  נשלח ע"ישיר 08:18, 5 ביולי 2012

  עבדתי אצל בחברה שפשטה רגל לפני כחודשיים. בחודש מאי החברה לא יכלה לשלם המעסיק ביקש לסגור מולי את התשלום בהעברה ישירה לבנק מחשבונו האישי. כמובן שהסכמתי אחרת לא הייתי רואה את הכסף בחצי שנה שנה הקרובה. ביקשתי ממנו תלוש של החודש בו שולם הכסף. והוא אמר לי שאין מה לעשות החברה פשטה רגל ואין תלוש. האם כך הדבר? או שיש אפשרות לעשות משהו בנידון? תודה!

  השב
 • 00:33, 8 ביולי 2012

  ם התלןשים היו ע"ש החברה והחברה התפרקה, הרי שאין הוא יכול להוציא תלושים של החברה, אם שילם לך מכיסו

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.