• 29 ביוני 2012

  מדור - כן או לא

  האם אשה זכאית למדור כאשר מחצית ממכירת הדירה המשותפת מאפשר לה לקנות דירה ברמת חיים דומה?
  כלומר מה אם היא תבחר לשכור או לקחת משכנתא למרות שסכום העומד לרשותה מספיק לרכישה.

  שאלה נוספת: האם הבעל חייב במדור בכל מקרה מבלי לדעת אם תשכור או תקנה או יש להתנות זאת בחוזה לתשלום רק במידה שתשכור?

  29 ביוני 2012
 • 1 ביולי 2012

  מדור - כן או לא

  שלום אריאל.הילדים זכאים למדור גם אם האישה קיבלה כספים ממכירת מחצית מזכויותיה בדירה במידה והיא לא רוכשת דירה או שהיא רוכשת דירה עם נטילת הלוואת משכנתא. לשאלתך הנוספת הרי שבית המשפט מתנה מדור בכפוף להצגת חוזה שכירות תקף.

  1 ביולי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?