• 2 בדצמבר 2012

  מנהל עזבון

  בהמשך לשאלתי מיום 28.11.12 ותשובתך לשאלה. רציתי להבהיר שהאינפורמציה נחוצה לי כעת כדי להתחקות אחר היקף העזבון (ולמעשה טרם ניתן צו קיום צוואה). ולמעשה אם אחליט להגיש בהמשך תביעה כנגד אשתו של המנוח להחזרת כספים השייכים לו בין מכח חוק יחסי ממון ובין בכלל, אני צריך לשקול את כדאיות הגשת התביעה, ולפיכך עליי לברר קודם מה הסכומים שהיו למנוח וזאת אני רוצה מכח אותם צווים שדרושים לי. ביהמ"ש סבור שלמנות אותי או עו"ד מטעמי זה ניגוד אינטרסים ולמעשה מאלץ אותי להפקיד סכום ניכר בקופת ביהמ"ש למינוי מנהל עזבון שביהמ"ש נוקט בשמו. מה עושים?
  האם קיימת פסיקה שמי שזוכה עפ"י צוואה (כאשר אין מחלוקת לענין תקפותה אלא רק לענין פרשנותה) זכאי לקבל צווים הנוגעים להתחקות אחר היקף העזבון מבלי שיאלצו אותו למנות מנהל עזבון זמני, דבר שכרוך בתשלום ניכר?

  ואם כך- מה עושים באיזה שלב אני זכאי להתחקות אחר היקף העזבון, אם לא בשלב של הבקשה למתן צו קיום צוואה? שהרי לאחר שהתיק יסתיים בענין ההתנגדות בשאלה הפרשנית- אני נשאר במצב שהיקף העיבון לא ידוע לי.(ואשתו של המנוח עשויה לצאת נשכרת מכך שהאינפורמציה לא הגיעה אליי).

  2 בדצמבר 2012
 • 8 בדצמבר 2012

  מנהל עזבון

  שלום יוסי. לצערי אין אפשרות להתחקות אחר היקף העזבון כשאין עדיין צו קיום צוואה מאחר ואין לך זכות עמידה והאפשרות היא שיש צורך למנות מנהל עזבון ניטראלי (על ידי בית המשפט) דבר שמטבע הדברים כרוך בעלויות. בכל מקרה אם ימונה מנהל עזבון כעת העלויות הם יקרות ואם תגיש תביעה לאחר צו קיום הצוואה גם אז תהיינה עלויות כך שעליך להחליט האם ברצונך לבדוק את היקף העזבון כבר עכשיו או לאחר צו קיום צוואה.

  8 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?