העברת כספים מחול - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • סטודנט

  נשלח ע"יסטודנט 16:12, 1 באפריל 2012

  אמא של אישתי (לא אזרחית ישראל) קיבלה ירושה בחו"ל ורוצה להעביר לנו את הכסף לקנית דירה. האם עלינו לשלם על כך מס?

  השב
 • 10:42, 3 באפריל 2012

  שלום רב - ככל הדבר נוגע להלבנת הון, אין מניעה חוקית לקבל כספים במתנה מחו"ל. ככל שהכספים נכנסים לישראל בהעברה בנקאית, גם אין צורך בדיווח מיוחד. צריך עם זאת לשמור את כל האסמכתאות כדי להוכיח את מקור הכספים, אם תדרשו לכך בעתיד. את שאלת החבות במס יש להפנות לפרום המיסים, ועם זאת, אציין באופן כללי שאין חבות במס על קבלת כספים במתנה מהורים.
  בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.