• 2 באפריל 2012

  חיוב התקנה של מפוח פחמי בממ"ד

  רכשתי בית חדש בהרחבה ע"י קבלן ביצוע שבונה את כל הבתים בהרחבה (120 בתים).
  לפני מספר ימים ביקש הקבלן מכל חברים שבונים שיש להוסיף תשלום עבור מערכת סינון פחמית בממ"ד ,לטענתו התיקון לחוק החל 18/2/2010 , אני חתמתי על החוזה עם הקבלן ב 11/09 , הקבלן כותב: "ומאחר ובמועד חתימה ההסכם תקן זה לא חל וממילא לא נכלל מתקן זה בפרטי המפרט הטכני המחייב - אין החברה מחויבת להתקין את המערכת. "

  ולכן הוא לא חייב להתקין את המערכת על חשבונו
  עוד הוא טוען שאם לא נתקין את המערכת באמצעותו או שלא באמצעותו לא נוכל לקבל טופס 4 ,
  שאלתי היא האם הקבלן מחוייב להתקין את המערכת על חשבונו או שהוא פטור מכך והעלות היא על המזמין.?

  2 באפריל 2012
 • 3 באפריל 2012

  חיוב התקנה של מפוח פחמי בממ"ד

  משה שלום,

  השאלה איננה בתחום התכנון והבניה אלא בתחום דיני החוזים.

  3 באפריל 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?