• 8 בפברואר 2014

  היקון טעות סופר בתחולת הנכות המוכרת.


  במסגרת ארגון החומר שלי לבחינת אפשרות להגשת החמרה, גיליתי להפתעתי את העובדות הבאות:

  הוכרתי ב-13/6/96 בנכות בברך ימין (10%), כאשר קצין התגמולים קבע:" דרגת נכות זו תישאר קבועה מתאריך 13/6/1995 {שנה רטרואקטיבית מהתביעה}.
  קיבלתי אז מענק חד פעמי עבור נכות זאת בתאריך 06/1997-שנתיים לאחר מועד התחולה.

  שאלותי:

  1, האם יש טעם כיום לפנות לקצין התגמולים ולבקש תיקון הטעות ולדרוש את סכומי הכסף שאני זכאי להם ושלא שולם.

  2.אם התחולה של הנכות המוכרת הייתה משנת 1995(לפני תיקון החוק ב-1/1996) , האם הייתי זכאי להיות מוכר כנכה קבוע ולקבל תגמול חודשי, ולא מענק חד פעמי?
  3. האם ניתן להעריך באומדן בכמה כסף מדובר עם הטעות תתוקן.

  הערה: משנת 2001 במסגרת ערר שהגשתי על עמוד השדרה, הוכרתי כזכאי לתגמול חודשי משנה זאת.
  וכן הודעה:

  8 בפברואר 2014
 • מנהל הפורום עו"ד מרב וייס קרטיה 9 בפברואר 2014

  היקון טעות סופר בתחולת הנכות המוכרת.

  דוד שלום, השאלה הינה מתי הוגשה התביעה.
  אם התביעה הוגשה לפני, 1/1/96 , אזי הנך זכאי לתגמול חודשי, אולם אם התביעה הוגשה לאחר תאריך זה, הרי שלפי החוק הנך זכאי למענק חד פעמי בלבד. בהתאם למידע שהצגת , נראה שהתביעה הוגשה לאחר התאריך הנ"ל ועלכן, נראה כי הייתי זכאי רק למענק חד פעמי, כפי שקבלת.

  9 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?